Vilka vi är

Bergakyrkan är en del av Filadelfia Stockholm. Kyrkorna som utgör Filadelfia i Stockholm är öppna kyrkor som vill förmedla de goda nyheterna om Jesus. Ingen har förändrat världshistorien som Jesus – genom att bjuda in människan till en nära relation med Gud.

Du behöver inte vara medlem för att delta i våra gudstjänster eller andra  aktiviteter, nästan tvärtom faktiskt. Bergakyrkan är en kyrka för dig som inte brukar gå till en kyrka. Alla samlingar är offentliga, kom och var med. Vår lokal ligger på Österskärsvägen 5, precis vid Åkers kanal.

Vi erbjuder…

– Tro på Jesus
– Sammanhängande liv
– Meningsfull vardag
– Trygghet som människa
– Kraft att förbättra vår värld

Vi är en gemenskap som tror att Jesus är Guds son, och som vill uppmuntra människor att följa Jesus i ord och handling. Jesus är mittpunkten i den kristna tron. I läsningen av Bibeln möter vi Jesus, och människor som brottas med livet och Gud. Detta är en användbar vägledning för det egna vardagslivets dilemman. Här är utgångspunkten att det finns någon större än människan.

Vår tro

Gud har visat sin kärlek till oss genom Jesus. Våra lokala kyrkor vill forma en miljö där alla människor får möjlighet att ta emot denna kärlek. Vi tror att den kristna tron uttrycks i en växande kärlek till Gud och till medmänniskorna. Vi tror att tron på Gud ger en trygg och varm identitet som skapar mervärden och som kan hjälpa oss genom livet. Tusentals och miljontals människor har gång på gett vittnesbördet om att Guds hjälp varit som en trofast hand vid ens sida genom olika skeden i livet.

Vår pastor

Samuel Hector
Samuel HectorPastor i Bergakyrkan
Samuel Hector är pastor i Bergakyrkan som är en del av Filadelfiaförsamlingen Stockholm.
Kontakta oss i Bergakyrkan

Tro

Hopp

Kärlek

Bergakyrkan

Bergakyrkan bildades som en bönegrupp år 1976. I början på 1980-talet byggdes den första lokalen som låg centralt på Stationsvägen i Åkersberga.
1994 köpte församlingen ”rosa huset” som tidigare var taxi-station. 1995-1996 byggdes med mestadels egna krafter till det som nu är själva kyrksalen. Det är en ljus och trevlig lokal med god akustik som rymmer 150 personer och ligger på Österskärsvägen 5.
Under tiden den nuvarande kyrksalen byggdes pågick också en omfattande verksamhet med bland annat folkhögskolekurser för invandrare tillsammans med Kaggeholms folkhögskola samt ett EU-projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen.
I samband med invigningen av den nya lokalen blev också det som tidigare var lokal för olika typer av samlingar omgjort till ett trevligt café med utsikt mot centrum och Åkers Kanal.

Bergakyrkan i Åkersberga är en av de enheter som utgör Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Filadelfiaförsamlingen grundades i Stockholm av 29 personer den 30 augusti 1910.

Man behöver en tro, man behöver någonting man kan tänka på och som ger en styrka och förtroende.

Kung Carl Gustaf

Mörker kan inte driva ut mörker; bara ljus kan göra det. Hat kan inte driva ut hat; bara kärlek kan göra det.

Martin Luther King

Gud kan inte ge oss glädje och frid utanför sig själv, eftersom det inte finns. Det finns inget sådant utanför honom.

C. S. Lewis

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20