I många av de olika samlingar som barnen i Bergakyrkan har sker insamlingar till ett barnhem i Indien. Många insatser som gjorts genom åren har startat med just syftet att ge människor bättre levnadsförhållanden. Det är fortfarande viktigt i församlingens internationella arbete. Varje människa har rätt till ett värdigt liv och möjlighet att utvecklas.