Vi tror att en av våra uppgifter som kyrka är att göra skillnad i Åkersberga. Vi vill vara ett stöd för människor med behov och tror att det vi har att erbjuda kan göra livet annorlunda och bättre. Genom åren har detta bland annat inneburit ett starkt socialt engagemang på olika sätt. Flera av Bergakyrkans medlemmar är engagerade som volontärer i Berga Second Hand.