1. Kurs för fångar i Bulgariens fängelser.
    Här har en stor grupp av fångar fått hjälp att lära sig bland annat kockyrket. Detta har skett i olika perioder.
  2. Ekonomiskt understöd till barn på ett barnhem i Indien.
  3. Socialt understöd tillsammans med Berga Second Hand till kommuninvånare.
  4. Hjälp till ett barnhem på Sri Lanka.
  5. Understöd till arbetare på Mercy Ships som är sjukhusskepp där praktisk läkarhjälp ges till utvecklingsländer.

Bergakyrkan har på ett eller annat sätt varit engagerad i de ovan uppräknade praktiska hjälpinsatserna de senaste åren. Det är uppmuntrande att se hur även mindre ekonomisk hjälp kan få betyda mycket i länder där den ekonomiska situationen är helt annorlunda jämfört med Sverige.