Gudstjänst

Nu finns det möjlighet att fira gudstjänst igen i Bergakyrkan men i ett mindre format. Vi har av säkerhetsskäl ett färre antal platser och har istället flera tillfällen. Just nu är det inte gudstjänst varje söndag, men det är samlingar varje vecka. Vi följer en treveckorscykel som ser ut så här:

Vecka 1:

Två gudstjänster varav en har Smash, vår barnverksamhet, parallellt. Vi möts 15.30 och 17.00. För att säkra din plats behöver du anmäla dig.

Vecka 2:

Smågruppsvecka och gemensam webbgudstjänst. Den här veckan rekommenderar dig att vara med i en av våra smågrupper. Om du inte har en så hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta en. Dessutom så möts vi i kyrkan 15.30 för att gemensamt delta i webbgudstjänsten som visas på storbild. Vi har inte Smash parallellt med denna gudstjänst. Säkra din plats genom att anmäla dig.

Vecka 3:

Bibelstudie eller lovsångskväll i veckan. Välkommen på torsdagen 18.30 för att studera bibeln eller lovsjunga och be. Vi varvar dessa samlingar. Säkra din plats genom att anmäla dig.

Hur vet jag vilken vecka det är? Följ länken till anmälningssidan så ser du vad vi kan erbjuda respektive vecka.  Välkommen på Gudstjänst och anmäl dig här!

Veckobrev

Ett enkelt sätt att få regelbunden information är att anmäla sig till vårt veckobrev. Då får du reda på vad som händer framöver på ett enkelt sätt.

VÅRA VERKSAMHETER

AKTUELLT

Smågrupp och webbgudstjänst

Vi har inte gudstjänst med barnverksamhet varje vecka just nu utan vill verkligen uppmuntra dig att komma med i en smågrupp. Där får du träffa andra människor att dela tron och livsfrågor med, be tillsammans och läsa bibeln. Är du inte med i en smågrupp än så hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma med i en. Vi gör vårt allra bästa för att det skall finnas en smågrupp som du kan vara med i minst var tredje vecka.

Om du ännu inte är med i en smågrupp så vill vi välkomna dig till att delta i gudstjänst via webben tillsammans i Bergakyrkan. Vi möts i kyrkan och är med i gudstjänsten via storbild tillsammans. Vill du vara med och delta i webbgudstjänst via storbild behöver du anmäla dig och säkra din plats. Det gör du här.

Bibelstudium och lovsångskväll

På torsdagar har vi bibelstudium eller lovsångskväll med regelbundenhet. Anmäl dig här för att säkra din plats.

Söndagshäng

Vi möts utomhus med regelbundenhet på söndagar 15.30 under denna period. Till denna samling behöver du inte anmäla dig. Följ oss på Facebook och Instagram för att få aktuell information.

HITTA HIT